REGULAMIN

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU OBOWIĄZUJĄCY W ŁOWCY TAXI OŁAWA

┬ž 1
DEFINICJE

1. Regulamin przewozu os├│b i baga┼╝u obowi─ůzuj─ůcy w ┼üOWCY TAXI O┼üAWA ÔÇô stanowi niniejszy zbi├│r zasad obowi─ůzuj─ůcy w taks├│wkach:
a) b─Öd─ůcych w┼éasno┼Ťci─ů lub u┼╝ytkowanych przez ┼üOWCY TAXI O┼üAWA z siedzib─ů we O┼éawie przy ul. Boles┼éawa Chrobrego 63/10 55-200 O┼éawa, wpisan─ů do
Rejestru Przedsi─Öbiorc├│w pod nazw─ů Bracia Konopni Maciej Le┼Ťkiewicz  NIP: 9129130091, REGON: 385057533 prowadzonych przez kierowc├│w zatrudnionych
w ┼üOWCY TAXI O┼üAWA na podstawie umowy o prac─Ö lub wykonuj─ůcych przew├│z os├│b i baga┼╝u w imieniu i na rzecz ┼üOWCY TAXI O┼üAWA na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej,
b) b─Öd─ůcych w┼éasno┼Ťci─ů lub u┼╝ytkowanych przez kierowc├│w prowadz─ůcych we w┼éasnym imieniu i na swoj─ů rzecz dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w zakresie przewozu
os├│b, wsp├│┼épracuj─ůcymi z ┼üOWCY TAXI O┼üAWA na podstawie pisemnej umowy w zakresie organizacji pozyskania zlece┼ä przewozu.
2. Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej korzystaj─ůca z us┼éug podstawowych, lub dodatkowych.
3. Zlecenie podstawowe ÔÇô us┼éuga, oferowana przez ┼üOWCY TAXI O┼üAWA lub kierowc├│w, o kt├│rych mowa w ┬ž 1 ust. 1 pkt b) Regulaminu us┼éuga polegaj─ůca na przewiezieniu Klienta oraz jego baga┼╝u z punktu odbioru do miejsca wskazanego Kierowcy przez Klienta, przy wykorzystaniu strefy osobowej i baga┼╝owej zgodnie z jej przeznaczeniem bez konieczno┼Ťci ich powi─Ökszania, lub konieczno┼Ťci wykorzystania do przewozu pojazd├│w specjalnych. Us┼éuga podstawowa nie obejmuje postoj├│w na ┼╝yczeie Klienta.
4. Pojazd specjalny ÔÇô taks├│wka osobowa typu kombi, van lub bus.
5. Zlecenie terminowe ÔÇô us┼éuga transportowa kt├│ra realizowana na wskazan─ů przez Klienta dat─Ö i godzin─Ö – ┬ž4 ust. 6.
6. Us┼éuga specjalna ÔÇô oferowane przez ┼üOWCY TAXI O┼üAWA lub kierowc├│w, o kt├│rych mowa w ┬ž 1 ust. 1 pkt b) Regulaminu us┼éugi inne ni┼╝ standardowe opisane w niniejszym Regulaminie oferowane przez ┼üOWCY TAXI O┼üAWA lub kierowc├│w o kt├│rych mowa w ┬ž 1 ust. 1 pkt b Regulaminu, w tym tak┼╝e przewozy w wykorzystaniem pojazd├│w specjalnych na zlecenie Klienta. Klient za zam├│wione us┼éugi specjalnej zobowi─ůzany jest do poniesienia rycza┼étowych op┼éat dodatkowych (opr├│cz op┼éat wskazanych w ┬ž 3 Regulaminu), okre┼Ťlonych w cenniku (┬ž4 Regulaminu).
7. Zakupy ÔÇô us┼éuga specjalna polegaj─ůca na Zleceniu przez Klienta nabycia okre┼Ťlonych towar├│w (z wy┼é─ůczeniem ┼╝ywno┼Ťci), nast─Öpuj─ůca w mo┼╝liwie najbli┼╝szym sklepie lub stacji benzynowej, z wy┼é─ůczeniem wielkopowierzchniowych obiekt├│w handlowych.
8. Cennik ÔÇô cennik wskazany w Regulaminie zawieraj─ůcy informacj─Ö dla Klient├│w w zakresie obowi─ůzuj─ůcego wynagrodzenia za us┼éugi standardowe i specjalne.
9. Obszar zamkni─Öty ÔÇô ogrodzony obszar zabudowany lub niezabudowany.
10. Strefa osobowa ÔÇô strefa w taks├│wce obejmuj─ůca wn─Ötrze taks├│wki i wszystkie miejsca siedz─ůce s┼éu┼╝─ůca wy┼é─ůcznie przewo┼╝eniu os├│b, umo┼╝liwiaj─ůca przewiezienie
baga┼╝u podr─Öcznego wy┼é─ůcznie je┼╝eli nie ma to wp┼éywu na bezpiecze┼ästwo jazdy.
11. Strefa baga┼╝owa ÔÇô strefa w taks├│wce obejmuj─ůca ca┼ékowit─ů powierzchni─Ö baga┼╝nika, poza rzeczami s┼éu┼╝─ůcymi naprawie samochodu, s┼éu┼╝─ůca wy┼é─ůcznie przewo┼╝eniu baga┼╝u podr─Öcznego, do kt├│rego zalicza si─Ö w szczeg├│lno┼Ťci: walizki, plecaki, worki turystyczne, kt├│re zar├│wno swoj─ů wielko┼Ťci─ů jak i sposobem opakowania nie spowoduj─ů uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu.
12. Drobne us┼éugi kurierskie ÔÇô zlecenie przez Klienta przewozu taks├│wk─ů z wykorzystaniem strefy osobowej na potrzeby baga┼╝owe.
13. Samoch├│d o podwy┼╝szonym standardzie ÔÇô specjalnie dedykowana grupa najbardziej wyposa┼╝onych taks├│wek.

┬ž2
ZAMAWIANIE USŁUG PRZEZ KLIENTA

1. Schemat zamawiania przez Klienta us┼éugi transportowej za po┼Ťrednictwem rozmowy telefonicznej wygl─ůda nast─Öpuj─ůco:
a) Zam├│wienie us┼éugi przez Klienta poprzez  telefoniczn─ů ┼üOWCY TAXI O┼üAWA
b) Przyj─Öcie zlecenia przez kierowc─Ö oraz wskazanie Klientowi maksymalnego szacunkowego czasu przyjazdu
taks├│wki, przy czym szacunkowy czas dojazdu nie jest czasem rzeczywistym dojazdu do Klienta.
2. Kierowca zobowi─ůzany jest oczekiwa─ç na Klienta w miejscu do tego wyznaczonym, zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przez
czas maksymalny do 15 minut, z wy┼é─ůczeniem: pi─ůtku i soboty w godzinach od 22:00 do 05:00 w obr─Öbie miasta O┼éawa oraz w przypadku realizacji zlece┼ä terminowych z wyprzedzeniem – Kierowca zobowi─ůzany jest oczekiwa─ç na Klienta
maksymalnie do 5 minut. Po tym czasie zlecenie Klienta zostaje anulowane, lub realizowana jest us┼éuga dodatkowa ÔÇ×Postoju na
┼╝yczenieÔÇŁ ÔÇô patrz ┬ž4 – Cennik Us┼éug Specjalnych, Ust. 5.
3. Zlecenia realizowane s─ů jedynie z miejsc zapewniaj─ůcych swobodny dojazd, realizacja zlecenia ze strze┼╝onych osiedli odbywa si─Ö
wy┼é─ůcznie na wyra┼║n─ů pro┼Ťb─Ö Klienta, o ile wjazd na osiedle strze┼╝one b─Ödzie mo┼╝liwy, w innym wypadku Kierowca b─Ödzie oczekiwa┼é
w miejscu mo┼╝liwie najbli┼╝szym w stosunku do wjazdu na osiedle strze┼╝one.
4. Kierowca ze wzgl─Ödu na swoje bezpiecze┼ästwo jest uprawniony w czasie realizacji zlecenia Klienta pomi─Ödzy godzin─ů 22:00-6:00
odm├│wi─ç odebrania Klienta z terenu prywatnego.
5. Kierowca lub ┼üOWCY TAXI O┼üAWA nie ponosz─ů odpowiedzialno┼Ťci za op├│┼║nienia w realizacji przewozu spowodowane utrudnieniami
wyst─Öpuj─ůcymi na drodze lub inne zdarzenia nag┼ée, niemo┼╝liwe do przewidzenia w chwili przyst─ůpienia do realizacji przewozu.

┬ž3
CENY USŁUG PODSTAWOWYCH

1. Op┼éata pocz─ůtkowa – obejmuj─ůca zaj─Öcie miejsca w taks├│wce i nale┼╝no┼Ť─ç za pierwsze dwa kilometry drogi – 10,00 z┼é.
2. Stawka za jeden kilometr na poszczeg├│lnych taryfach przedstawia si─Ö nast─Öpuj─ůco :
a) Taryfa I – 2,40 z┼é
b) Taryfa II – 3,60 z┼é
c) Taryfa III – 4,80 z┼é
d) Taryfa IV – 7,20 z┼é
3. Stawka za godzin─Ö postoju na wszystkich taryfach ÔÇô 25 z┼é
4. W przypadku kursu powy┼╝ej 50 km kierowca jest uprawniony do ┼╝─ůdania od Klienta zaliczki w kwocie 50% szacunkowej ceny kursu.
5. Dojazd do klienta realizowany jest bezp┼éatnie (z wy┼é─ůczeniem okres├│w o kt├│rych mowa w ┬ž3 ust.6),
6. W okresach ┼Ťwi─ůtecznych (Wielkanoc, Bo┼╝e Narodzenie i Nowy Rok), za dojazd do Klienta pobierana jest jednorazowa op┼éata
w wysoko┼Ťci 5 z┼é oraz w Sylwestra w wysoko┼Ťci 10,00 z┼é.

┬ž4
CENY USŁUG DODATKOWYCH

1. Zlecenie przez Klienta przewozu samochodem typu kombi – 10,00 z┼é.
3. Zlecenie przez Klienta przewozu taks├│wk─ů typu BUS/VAN – 10,00 z┼é.
4. Przew├│z zwierz─ůt bez transportera – 5,00 z┼é.
5. Usługa postoju na życzenie Klienta:
a) podczas oczekiwania na Klienta, przy zleceniu terminowym, bezp┼éatnie pierwsze 10 minut, nast─Öpnie – 10 z┼é za ka┼╝de rozpocz─Öte
15 minut postoju,
b) podczas oczekiwaniu na Klienta, przy zleceniu podstawowym, bezp┼éatnie pierwsze 10 minut (z zastrze┼╝eniem ┬ž2 ust.2),
nast─Öpnie – 10 z┼é za ka┼╝de rozpocz─Öte 15 minut postoju,
c) post├│j w trakcie realizacji kursu jest taryfikowany przez taksometr, zgodnie z obowi─ůzuj─ůc─ů stawk─ů patrz ┬ž3 Ust. 3.
6. Zlecenie terminowe ÔÇô wed┼éug wskaza┼ä taksometru, jednak nie mniej ni┼╝: 25 z┼é w przypadku zam├│wienia auta osobowego, lub 50 z┼é
w przypadku zam├│wienia auta z wi─Öksz─ů przestrzeni─ů osobow─ů typu BUS.
7. Zlecenie przez klienta w strefie miasta O┼éawa pr├│by odpalenia innego pojazdu przy u┼╝yciu kabli ÔÇö 20,00 z┼é.
8. Zlecenie przez klienta zrobienia zakup├│w ÔÇö op┼éata rycza┼étowa 20,00 z┼é w przypadku gdy dokonanie zakup├│w przez Kierowc─ů
nast─ůpi na dystansie do 7 km, a powy┼╝ej tego dystansu nale┼╝na b─Ödzie op┼éata dodatkowa wed┼éug wskaza┼ä taksometru w wysoko┼Ťci
okre┼Ťlonej w ┬ž 3 pkt. 2 Regulaminu.
9. Zlecenie przez Klienta odebrania Przesy┼éki w przypadku opuszczenia taks├│wki ÔÇö  5,00z┼é
10. Zlecenie przez Klienta dostarczenia Przesy┼éki pod drzwi ÔÇö 5,00 z┼é
11. Zlecenie przez Klienta Drobnych us┼éug kurierskich ÔÇö 20,00 z┼é.
12. Zlecenie przez Klienta przewozu taks├│wk─ů o podwy┼╝szonym standardzie ÔÇö 10,00 z┼é.

┬ž5
PRAWA I OBOWI─äZKI KLIENTA

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku realizacji przewozu z naruszeniem postanowień niniejszego regulaminu.
Klient mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç reklamacj─Ö w formie pisemnej na adres ┼üOWCY TAXI O┼üAWA z siedzib─ů w O┼éawie przy ul. Boles┼éawa Chrobrego 63/10,
55-200 O┼éawa, lub za pomoc─ů poczty elektronicznej na adres: reklamacje@taxi-olawa.pl.
Wszystkie reklamacje s─ů rozpatrywane niezw┼éocznie w terminie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 14 dni od daty zg┼éoszenia reklamacji.
2. Klient jest odpowiedzialny za powsta┼ée z jego winy uszkodzenia b─ůd┼║ zanieczyszczenia pojazdu. Kierowca mo┼╝e ┼╝─ůda─ç rekompensaty
za powsta┼ée uszczerbki w kwocie stanowi─ůcej r├│wnowarto┼Ť─ç poniesionej straty zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Dotyczy
zar├│wno strefy osobowej jak i baga┼╝owej.
3. Pasa┼╝er ma prawo przewozi─ç baga┼╝ wy┼é─ůcznie w strefie baga┼╝owej, chyba, ┼╝e przy sk┼éadaniu zam├│wienia zam├│wi us┼éug─Ö specjaln─ů.
Pasa┼╝er przewozi rzeczy na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç. Kierowca nie odpowiada za uszkodzenia wynikaj─ůce z niewystarczaj─ůcego
zabezpieczenia przewo┼╝onego baga┼╝u.
4. Klient po z┼éo┼╝eniu zam├│wienia zobowi─ůzany jest skorzysta─ç wy┼é─ůcznie z us┼éug taks├│wki przypisanej do jego zlecenia.
5. Kierowca zobowi─ůzany jest do posiadania terminala kart p┼éatniczych. W przypadku braku posiadania terminala Klient uprawniony
jest do ┼╝─ůdania wykonania od kierowcy bezp┼éatnego kursu do najbli┼╝szego czynnego bankomatu w celu wyp┼éaty got├│wki niezb─Ödnej
do uregulowania ceny kursu.
6. Klient zobowi─ůzany jest do powstrzymania si─Ö w czasie przewozu od palenia papieros├│w w tym e-papieros├│w, spo┼╝ywania posi┼ék├│w
oraz alkoholu, jak r├│wnie┼╝ zachowania mog─ůcego wp┼éywa─ç na prawid┼éow─ů i bezpieczn─ů realizacj─Ö przewozu. W przypadku z┼éamania w/w
zakazu kierowca jest uprawniony do przerwania przewozu i wezwania Klienta do opuszczenia taks├│wki oraz uregulowania p┼éatno┼Ťci
do miejsca przerwania przewozu. Kierowca jest uprawniony odm├│wi─ç realizacji przewozu w przypadku gdy Klient:
7. jest osob─ů ma┼éoletni─ů (poni┼╝ej 18 roku ┼╝ycia) i podr├│┼╝uje bez pe┼énoletniego opiekuna,
8. znajduje si─Ö w stanie nietrze┼║wo┼Ťci lub pod wp┼éywem ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych,
9. odmawia uiszczenia zaliczki za przew├│z powy┼╝ej 50 km,
10. wykazuje wobec kierowcy lub innych pasa┼╝er├│w agresywne zachowanie, a jego wygl─ůd zewn─Ötrzny mo┼╝e spowodowa─ç zanieczyszczenie
pojazd├│w.
11. Zgodnie z prawem, Kierowca taks├│wki mo┼╝e przewozi─ç dzieci bez fotelika. Nie stanowi on zatem wyposa┼╝enia samochodu.
12. Spo┼╝ywanie napoj├│w lub posi┼ék├│w w taks├│wce jest mo┼╝liwe wy┼é─ůcznie za zgod─ů Kierowcy.

┬ž6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie znajduje zastosowanie Uchwała Rady Miejskiej Oławy z dnia 12 marca
1999r. w sprawie okre┼Ťlenia przepis├│w porz─ůdkowych obowi─ůzuj─ůcych przy przewozie os├│b i baga┼╝u taks├│wkami, oraz nr
XLI/1367/01 Rady Miejskiej Oławy z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewozy taksówkami
osobowymi z p├│┼║niejszymi zmianami.
2. W przypadku sprzeczno┼Ťci pomi─Ödzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a Uchwa┼éami Rady Miejskiej O┼éawy wskazanymi
w ust. 1 pierwsze┼ästwo zastosowania znajduj─ů postanowienia w/w Uchwa┼é, chyba ┼╝e postanowienia Regulaminu pozostaj─ů
korzystniejsze dla Klienta.
3. ┼üOWCY TAXI O┼üAWA nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za nienale┼╝yte wykonanie us┼éug przewozu przez kierowc├│w o kt├│rych mowa w ┬ž 1 ust. 1 pkt
b) Regulaminu